havulatvan loho valkoinen ääriviivat.

Hiilimarkkinoiden hyvien käytäntöjen opas

graafinen kuva oppaasta.

Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat julkaisseet oppaan vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden hyvistä käytännöistä Helmikuussa 2023. Tämä opas oli kauan kaivattu, sillä se selkeyttää hiilimarkkinoita niin ostajan kuin myyjänkin näkökannalta. Oppaan tarkoituksena on erityisesti parantaa kotimaisten hiilimarkkinoiden luotettavuutta ja kannustaa hyvien käytäntöjen käyttöönottoa Suomessa.  Mikäli et ole vielä ladannut ilmastosanastoamme, se kannattaa tehdä ennen kuin syvennyt oppaaseen.  […]

Suomalaisen hiilijalanjälki

Keskiverto hiilijalanjälkemme on huolenaihe kasvavan ilmastoahdistuksen myötä. Vuonna 2019 Suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki ylitti 10 tonnia. Korkea hiilijalanjälkemme ei ihan vastaa kuvaa meistä suomalaisista ympäristön suojelijoina ja vaalijoina. Kuinka voisimme pienentää hiilijalanjälkeämme? Tiettyjä asioita on nimittäin vaikeaa karsia arjessa, monilla on esimerkiksi pitkät työmatkat maalla, jotka pitää taittaa autolla. Artikkelissa tarkastellaan hieman yleisesti hiilijalanjälkeämme ja saat […]

Kasvihuonekaasut

graafinen kuva, aurinko lämmittää maapalloa josta nuolet poukkoilevat ilmakehässä.

Kasvihuonekaasut esiintyvät luontaisesti ilmakehässä. Nämä kaasut toimivat ikään kuin peitteenä planeetan yllä ja auttavat säilyttämään lämpöä, mikä on välttämätöntä elämän ylläpitämiselle maapallolla. Kuitenkin, kun kasvihuonekaasujen pitoisuudet kasvavat ilmakehässä, ne voivat aiheuttaa ongelmia ilmaston lämpenemisen ja ilmastonmuutoksen muodossa. Kasvihuoneilmiö Kasvihuoneilmiö on luonnollinen osa maan ilmakehää, ja se on välttämätön elämän ylläpitämiselle. Ilman kasvihuoneilmiötä maan pinnan lämpötila […]

Kuinka vältät viherpesun yrityksesi markkinoinnissa?

Istut alas luomaan viestintää yrityksellesi, haluat näyttää ympäristöystävälliseltä ja vastuulliselta. Sinun tehtäväsi on maalata kuva kestävästä toimijasta, joka välittää ympäristöstä. Mutta kuinka voit varmistaa, että viestisi heijastaa totuutta eikä vahingossa huku viherpesuun? Tämän artikkelin tarkoituksena on tarjota sinulle pieniä käytännön vinkkejä, kuinka voit luoda rehellistä ja vakuuttavaa viestintää kestävistä toimista. Mitä on viherpesu? Viherpesu on […]

Mitä lisäisyys tarkoittaa?

Metsäkuva sinisellä taustalla.

Käytämme paljon sanaa lisäisyys hankkeidemme yhteydessä. Saatat pohtia mitä se oikein tarkoittaa. Lisäisyys viittaa siihen, että päästövähennystä ei olisi tapahtunut luonnostaan tai sitä ei olisi toteutettu ilman hankettamme. Miten sitten määrittelemme mikä on lisäistä? Lisäisyys määritellään perusuran kautta, joka on laskennallinen arvio hiilinielun muutoksista ilman tiettyä toimenpidettä. Vain perusuran ylittävä osa hiilinielua on lisäistä. Perusura tarkoittaa […]

Hyödynnä hiilijalanjäljen laskentaa toiminnassasi

askeleet tehtaalta kuluttajalle.

Kun olette tehneet päätöksen laskea oma hiilijalanjälkenne, olette ottaneet askeleen kohti kestävämpää ja vastuullisempaa toimintaa. Hiilijalanjäljen laskenta ei kuitenkaan rajoitu pelkästään numeroihin paperilla – se avaa oven lukuisiin mahdollisuuksiin, joilla voi olla merkittävä vaikutus sekä ympäristöön että liiketoimintaan. Toimme esille laskennan hyötyjä myös artikkelissa miksi laskea yrityksen hiilijalanjälki, mutta tarkastellaan vielä lisää käytännön esimerkkejä kuinka […]

Kaksoislaskenta ilmastohankkeissa-ongelmat ja ratkaisut

metsä ylkäältä ja teksti x 2 ?

Ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi tärkeimmistä nykypäivän haasteista. Yksi keino torjua ilmastonmuutosta on hiilidioksidipäästöjen kompensointi. Kotimaisten ilmastoyksiköiden eli maankäyttösektorin hiilensidontahankkeiden kautta moni organisaatio pyrkii hyvittämään omia päästöjään. Näihin yksiköihin liittyy kuitenkin kaksoislaskenta ja se pohdituttaa monia.  Pureudutaan hieman kaksoislaskentaan ja onko se todellisuudessa ongelma. Mitä on kaksoislaskenta? Metsien hiilensidonnan kompensaatiohankkeissa luodut ilmastoyksiköt lasketaan nykyään myös Suomen […]

Mikä on hiilijalanjälki?

graafinen kuva jalanjälki sekä pilviä ja merkkejä kasvihuonekaasuista.

Hiilijalanjälki on käsite, joka kuvaa konkreettisesti ihmisen, tuotteen tai tapahtuman aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Se mittaa näiden päästöjen määrää ja ilmentää siten toiminnan ekologista vaikutusta. Päästöjen mukanaan tuomat ympäristövaikutukset, erityisesti ilmastonmuutoksen kiihtyminen, ovat tehneet hiilijalanjäljestä arvokkaan mittarin sekä yrityksille että yksilöille. Englanniksi hiilijalanjälki on carbon footprint.  Hiilijalanjäljen käsite ei rajoitu ainoastaan tuotteiden tai palveluiden valmistusvaiheeseen. Se sisältää […]

Miksi laskea yrityksesi hiilijalanjälki?

kaksi sinistä jalanjälkeä graafisen maapallokuvan päällä ja co2 teksti.

Hiilijalanjälki ei ole pelkästään mittari, vaan suunnannäyttäjä kestävämmälle tulevaisuudelle, sekä yrityksille että ympäristölle. Tarkastellaan alla muutamia hyötyjä mitä hiilijalanjäljen laskennasta on yrityksellesi. Mikäli hiilijalanjälki on sinulle täysin vieras käsite voit ensiksi lukea artikkelin mikä hiilijalanjälki on. Mitä hiilijalanjäljen laskenta oikeastaan tarkoittaa? Hiilijalanjäljen laskenta tarkoittaa prosessia, jossa mitataan ja arvioidaan tietyn tuotteen, palvelun, tapahtuman tai toiminnan […]

Mikä on GHG-protokolla?

graafinen kuva nuolilla ja kuvituksilla sekä tekstillä ghg protokollan scope luokista.

Kasvihuonekaasujen seuranta ja raportointi ovat keskeisiä toimia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tätä varten on olemassa GHG-protokolla, eli Greenhouse Gas Protocol, joka on kansainvälisesti hyväksytty standardi. GHG-protokolla tarjoaa yrityksille ja organisaatioille yhtenäisen lähestymistavan päästöjen mittaamiseen ja ilmastovaikutusten arviointiin. Greenhouse Gas Protocol on monen sidosryhmän kumppanuus. Vuonna 1998 lanseeratun aloitteen tehtävänä on kehittää kansainvälisesti hyväksyttyjä kasvihuonekaasujen kirjanpito- ja raportointistandardeja […]