havulatvan loho valkoinen ääriviivat.

Metsän lannoituspalvelut

  • Metsän lannoitus on yksi tehokkaimmista keinoista puuston kasvun ja metsän hiilinielun lisäämiseen.
  • Metsän lannoitus on yksi tehokkaimmista keinoista puuston kasvun ja metsän hiilinielun lisäämiseen.
  • Kasvatuslannoitukset ja myös turvemaiden tuhkalannoitukset onnistuvat kauttamme sujuvasti koko Suomeen.
  • Autamme sinua kartoittamaan optimaaliset lannoituskohteet metsästäsi. Laadimme sekä sinun, että metsäsi tarpeet huomioivan lannoitussuunnitelman.
  • Suunnitelman pohjalta toteutamme lannoitukset laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Kangasmaat

Kangasmailla eli kivennäismailla metsän kasvua rajoittaa yleisesti typen vähyys.

Kasvatuslannoituksella saadaan tehokas lisäkasvu: 13-25m2 lisää runkopuuta 8 vuodessa.

Mitä paremmin metsä kasvaa ennen lannoitusta, sitä parempi lisäkasvu saadaan aikaiseksi. Havupuu valtaisille kangasmaille kannattaa tehdä lannoitus noin 35-70 vuoden iässä.

Tuhkalannoitus

Tuhkalannoite on kiertotalouden tuote. Tuhkalannoitusta käytetään turvemaiden lannoitteena. Tuhkalannoituksella maaperään lisätään fosforia ja kaliumia, sekä booria. 

Vakavat puutokset voi huomata silmämääräisesti; pituuskasvu on heikentynyt, kasvustot ovat ohuita tai mutkaisia. Alikasvoskuusissa on neulasten kellastumaa.

Tuhkalannoituksen vaikutus on jopa 15-20 vuotta. Se lisää metsän kasvua erittäin tehokkaasti, joten lannoituksen tuoma tuotto on erittäin hyvä. Vuotuinen lisäkasvu on 2-6m2/ha vuodessa!

Boorilannoitus

Boorinpuutos on yleistä erityisesti vanhoilla pelloilla, niityillä tai muuten vanhoilla maatalouden käytössä olleilla alueilla.

Huomaat boorinpuutoksen mikäli puut ovat monilatvaisia ja oksikkaita sekä pituuskasvu on pysähtynyt. Vakavassa boorinpuutoksessa puut alkavat pensastua.

Erityisesti Itä- ja Keski-Suomessa kaski-, ja laidunmaat sekä metsitettävät pellot saattavat kärsiä boorinpuutoksesta.

Toteuta boorilannoitus jo varhaisessa vaiheessa välttääksesi kasvuhäiriöt.

Boorilannoitus on hyvä uusia noin 10 vuoden välein. 

Onko sinulla kysymyksiä lannoitukseen liittyen, pohditko kenties mitä ravinteita metsäsi kaipaa? Lannoituksen asiantuntijamme Samuli auttaa sinua mielellään! Voit esimerkiksi  kirjoittaa sähköpostiin kysymyksesi,  tilatunnuksesi ja lannoitettavan alueen niin perehdymme maaperäkarttojen avulla kohteeseen. Saat meiltä lannoitustarjouksen muutaman arkipäivän kuluessa.

Lue lisää sivuiltamme metsänomistajille

Usein kysytyt kysymykset lannoittamiseen liittyen

Kuinka toteutamme lannoitukset

Riippuen kohteesta ravinteiden lisäys maaperään tapahtuu helikopterilennoilla tai maatyökoneilla metsässä sijaitsevia ajouria hyödyntämällä.

Mitä lannoitteita käytämme

Käytämme kotimaisia laadukkaita YARAn lannoitteita. Mikäli et ole lannoittanut metsääsi ennen voit tutustua Yaran julkaisemaan metsälannoitusoppaaseen. Saat meiltä arvion, mikä lannoite sopii kohteellesi.

Vaikuttaako lannoitus marjastamiseen ja sienestämiseen?

Myös aluskasvillisuus hyötyy kun metsän maapohjaan lisätään ravinteita. Marjasato on monesti runsaampaa, sillä myös mustikan ja puolukan taimet saavat tarvittavia ravinteita. Sieniä ja marjoja on turvallista syödä lannoituksen jälkeen.

Kuinka lannoitus vaikuttaa vesistöihin?

Vesistöjen rehevoitymisen estäminen on tärkeää. Lannoitussuunnitelmat tehdään tarkasti, jotta ravinteiden lisäämisestä ei koidu haittaa vesistöille. Lannoitusmäärät mitoitetaan oikein ja alueet rajataan tarkasti jonne ravinteita lisätään. Otamme ojien sijainnit huomioon.

Haluatko metsän omistajana osallistua hiilinielu hankkeeseen?

Kun pyydät tarjousta lannoituksille kauttamme, ilmoitamme mikäli meillä on tarvetta saada metsäkohteita hiilinieluhankkeisiimme ja mikäli metsä-alueesi soveltuu hankkeeseemme.

Mikäli lannoitushankkeesi liitetään osaksi hiilinielupalveluamme sinulla on mahdollisuus saada jopa 30 prosentin alennuksen metsänlannoituksen kustannuksista. Tätä alennusta vastaan sitoudut pitämään lannoitetut metsäalueet puustoisina ja kasvukunnossa  seuraavat 8 vuotta lannoituksesta. Lisäksi hiilinielupalvelussamme edellytetään, että lannoitushanke ei olisi toteutunut ilman kompensaatiota. Tätä kriteeriä arvioimme metsänomistajan aiemmalla lannoitusintensiteetillä (esim. 10 ha/vuosi), jonka ylimenevä pinta-ala voidaan liittää hiilinielupalveluun.

Olemme tarkkoja siitä, että lannoitukset täyttävät lisäisyyden periaatteet. Tämä tarkoittaa, että lannoitushanke ei saa toteutua ilman kompensaatiorahaa. Niille metsänomistajille jotka ovat lannoittaneet aikaisemminkin laskemme lannoitusintensiteetin (esim. 10 ha/vuosi) jolloin he voivat saada tämän ylimenevälle osalle kompensaatiorahaa. Metsänomistaja saa lannoituslaskulla hyvityksen kompensoinnista. Tämä parantaa metsänomistajan taloudellista kannattavuutta suoraan.