havulatvan loho valkoinen ääriviivat.

Havulatvan lisäisten hiilinielujen sertifiointi

  • Havulatvan metsän kasvua parantamalla muodostettujen lisäisten hiilikompensaatioprojektien hallinta sekä kaupankäynti on sertifioitu ISO14064-2 standardin alle.
  • Havulatvan metsän kasvua parantamalla muodostettujen lisäisten hiilikompensaatioprojektien hallinta sekä kaupankäynti on sertifioitu ISO14064-2 standardin alle.
  • Toimintamme todettiin täyttävän varsin hyvin standardin periaatteet ja vaatimukset ensimmäisen kerran vuonna 2022.
  • Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämä sertifikaatti perustuu ISO-standardiin ISO 14064-2:2019, joka on kansainvälisestikin paljon käytetty standardi. Siinä toimintaa tarkastellaan moninaisesti hiilen ympärillä.
  • Kiitosta saimme, että lisäisen hiilensidontamme määrittelyt ovat varovaisia ja perustuvat tutkimukseen sekä mitattuun dataan.

Todellista hiilensidonnan kasvua

Auditoinnissa varmennetaan aina mitatun hiilensidonnan sekä myynnin erotusta. Ei voi muodostua tilannetta, että hiiltä myytäisiin enemmän kuin sitä on varastossa. Varastoon laskettava hiili määritellään ensimmäisen mittauksen perusteella muodostettavasta kasvusta. Tästä vapautetaan vain osa myytäväksi.

 

Lopullinen tarkistus tehdään viimeisen mittauksen jälkeen, jolloin kohteelta vapautetaan loput yksiköt myyntiin.

Mikäli hiiltä ei olisikaan sitoutunut niin paljoa kohteelle, silloin kyseinen vajaus täytetään hankkeiden muilta kohteilta. Ei ole siis mahdollista, että jonkin yrityksen ostama hiilinielu ei toteutuisikaan. Havulatva vapauttaa asiakkaalle hiilinielua jostakin muusta kohteesta, eli asiakkaalla ei ole riskiä hiilinieluista.

Lisäisyys

Hyvän kompensaation kriteereissä painotetaan hiilinielujen lisäisyyttä.

Meillä tämä lisäisyys on otettu vakavasti jo heti toiminnan alussa. Meillä on kotimaisista toimijoista tarkin rajaus asiassa. Laskemme metsänomistajalle lisäistä hiilinielua.

Lue lisää mitä lisäisyys tarkoittaa.

Hankekohteiden valinta

Hankkeisiimme hyväksyttyjen metsien tiedot tarkistetaan tarkasti. Hankkeisiimme hyväksytään ainoastaan hyvässä kasvussa olevia havupuuvaltaisia hyvin hoidettuja metsiä. Metsien tuleva kasvu tulee näillä kohteilla kohdistua sahapuuosuuden kasvattamiseen, jolloin saadaan lisättyä pitkäikäisiä hiilivarastoja tulevaisuudessa. Kohteista tarkastetaan aina kartoilta erikseen niiden suojeluarvot, pohjavesialueet, purot yms. vesistöt, järeiden lehtipuiden esiintyminen ,sekä muut metsätalouden ulkopuoliset arvot. Hankkeisiimme valikoituu näin metsätalouden harjoittamiseen parhaat kuviot. Näiden kuvioiden ulkopuolelle jää sellaiset metsät, joissa on mainittuja muita arvoja.

 

Tutustu ekologiseen kompensaatioon mikäli sinua kiinnostaa metsän kasvun parannuksen sijaan muiden luontoarvojen säilyttäminen. 

Hiilinielujen myynti

Kiitosta saimme auditoinnissa asiakkaalle läpinäkyvästä prosessista. Toinen kiitelty asia oli, että sopimusten teossa varmistamme aina allekirjoittajan henkilöllisyyden. Myyntiä sekä hiilien varastoseurantaa kehuttiin myös.

Asiakasyrityksille tarjoamme aina räätälöidyn paketin. Osa yrityksistä haluaa ostaa tietyn alan hiilinielun pelkästään itselleen, jolloin heidän on helppo kyseistä metsää käyttää markkinoinnissaan.

On tietenkin mahdollista ostaa vuosittaisia päästöjään verrattava määrä yksiköitä. Nuo yksiköt lohkaistaan hankkeidemme kuvioista, mutta samoilta alueilta yksiköitä lohkotaan tietenkin myös muille.

Mitä sertifiointi kertoo loppukäyttäjälle.

Kuluttaja, joka ostaa tuotteen, jonka päästöjen verran on muodostettu Havulatvan lisäisiä hiilinieluja, voi olla varma toiminnan laadusta. Sertifikaatti kertoo, että ketään osapuolta ei ole kohdeltu kaltoin tai muutenkaan riistetty yms.

Sertifiointi on tae toiminnan laadusta.

Kohteiden valinta, mittaus, laskenta, kirjanpito sekä hankkeiden kumppanien oikeuksien seuranta on aina mukana auditoinnissa. Loppukäyttäjä voi olla varma, että näihin kyseisiin asioihin on paneuduttu prosessissa.

Vaadimme aina pääsääntöisesti asiakkailtamme GHG-protokollan mukaista laskentaa, jolloin asiakaskin voi olla varma, että laskenta on tehty oikein.

Lue lisää hiilijalanjäljen laskennasta.

Omavalvonta

Seuraamme tietenkin omaehtoisesti hankealueiden kasvua ja kehitystä. Hankealueet on valittu niin, ettei niille kohdistu suurta riskiä myrskytuhoille, näin varmistamme myös hiilen sitoutumisen kuviolle. Seuraamme toki kuvioiden metsien kasvua ja pysymme ajan tasalla muuttuvista riskeistä. Metsänomistajien toimia valvotaan myös metsänkäyttöilmoituksia tarkkailemalla, eli voimme reagoida, jos hankealueelle olisi tehty vahingossa hakkuusuunnitelma. Käytämme myös monikanavaisesti ilmakuvia, jotta saamme tuoretta tietoa metsien tilasta.