havulatvan loho valkoinen ääriviivat.

Ekologinen kompensaatio

  • Voimme Havulatvalla suunnitella yrityksellesi ekologisen kompensaation hankkeita, jotka keskittyvät metsiin.
  • Voimme Havulatvalla suunnitella yrityksellesi ekologisen kompensaation hankkeita, jotka keskittyvät metsiin.
  • Onko yritykselläsi esimerkiksi rakennushanke, jossa kaadetaan metsäalaa. Voit kompensoida haitat ennallistamalla riittävän määrän luontotyypiltään vastaavaa metsää. Näin luonnon monimuotoisuus kokonaisuudessaan ei heikkene.

Mikä on ekologinen kompensaatio?

Paljonko ekologinen kompensaatio maksaa?

Hanke räätälöidään aina yritys- ja hankekohtaisesti, joten ekologisen kompensaation projekteihin ei vielä ole suoranaista hinnastoa.

Esimerkki ekologisesta kompensaatiosta

Yrityksesi saattaa haluta käyttää ekologista kompensaatiota jos suunnitteilla on vaikka jokin rakennushanke.

Esimerkiksi uuden tehtaan rakennusvaiheessa tontilta täytyy kaataa metsää. Metsä on lajirikas, jossa on paljon erilaisia lehtipuita sekä lahopuuta. Tuollainen metsä on erittäin arvokas ja siksi lähelle samanlainen tulisi löytää kompensaation kohteeksi.

Rakentamisen takia metsää joudutaan hävittämään sellaisiltakin paikoilta, joissa metsällä olisi muitakin kuin taloudellisia arvoja. Tämän haluatte  vastuullisena yrityksenä hyvittää ekologisen kompensaation periaatteiden mukaisesti.

Kompensaatio metsän kaatamiselle voi esimerkiksi tarkoittaa, että suojelette jotakin metsäpalstaa hakkuilta tai että jokin metsäalue ennallistetaan lähelle luonnontilaa.

Kompensaatiossa ei riitä, että hankkeessa on samansuuruinen metsäalue kuin kaadettaessa, sillä rakennettaessa alue tuhotaan kokonaan ja välittömästi. Hyvitysalue on monesti suurempi kuin tuhottu alue, jotta kompensaatio saadaan aikaiseksi.

Esimerkiksi luonnonsuojelubiologi voi tehdä laskelman aiheutetusta luontohaitasta ja sen vaatimasta hyvityksestä. Havulatva astuu kuvaan yhteistyökumppanina, joka kartoittaa sopivat metsäalueet yrityksellenne, jotka sopivat kompensaatiokohteeksi.

Meillä on laaja verkosto metsänomistajia, joita kiinnostaa olla mukana ekologisen kompensaation hankkeissa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tietty palsta luovutetaan rahallista vastinetta vastaan yrityksen hallintaan tietyksi vuosimääräksi, tai että jokin metsäalue, johon päätehakkuu on suunniteltu, myydään yritykselle ja hakkuuta ei suoriteta, vaan metsäpalsta muutetaan yksityiseksi suojelualueeksi.

Asiakkaillamme on mm. kohteita, joissa on paljon erilaisia lehtipuita sekä metsiä joissa on paljon lahopuuta. Purojen sekä muunlaisten vesien lähimetsiä olisi asiakkailla innostusta suojella tällaisen ekologisen kompensaation kautta.

Tutustu blogiimme