havulatvan loho valkoinen ääriviivat.

Hiilijalanjäljen laskenta

 • Havulatvan kautta voit tilata yrityksellesi hiilijalanjäljen laskentaa. Olemme mukana koko matkasi ajan kohti ilmastoystävällisempää toimintaa. Kun yrityksesi haluaa arvioida ilmastovaikutuksiaan, polku alkaa hiilijalanjäljen laskennalla.
 • Havulatvan kautta voit tilata yrityksellesi hiilijalanjäljen laskentaa. Olemme mukana koko matkasi ajan kohti ilmastoystävällisempää toimintaa. Kun yrityksesi haluaa arvioida ilmastovaikutuksiaan, polku alkaa hiilijalanjäljen laskennalla.
 • Osa yrityksistä päättää laskea koko yritystoimintansa hiilijalanjäljen, osa taas tietyn tuotteen jalanjäljen, johon useimmiten sisältyy tuotteen elinkaariarviointi. Suuremmat yritykset saattavat palastella laskentaa
 • Hiilijalanjälki lasketaan monesti käyttämällä niin sanottua GHG protokolla eli Greenhouse Gas Protocol. Se on maailmanlaajuisesti käytetty standardi hiilijalanjäljen laskentaan. Siinä päästöt jaotellaan kolmeen eri luokkaan: Scope 1, Scope 2 ja Scope 3.
 • Mallimme on kiinnostava metsänomistajille, sillä metsänomistaja saa korvauksen heti osallistumalla hankkeeseen.

Sovi tapaaminen ja kartoita yrityksesi lähtötilanne ja tavoitteet.

Miksi hiilijalan-
jäljen laskentaa on
tärkeää tehdä?

 • Kun tiedät mistä yrityksesi päästöt aiheutuvat, voit suunnitella missä asioissa on tärkeää vähentää päästöjä. Kehitystä voidaan seurata esimerkiksi vuosittaisella laskennalla.
 • Laskentaa käytetään lähtökohtana konkreettisille tavoitteille. Laskennan avulla voitte seurata kuinka tavoitteet saavutetaan.
 • Kun tiedät mistä yrityksesi päästöt aiheutuvat, voit suunnitella missä asioissa on tärkeää vähentää päästöjä. Kehitystä voidaan seurata esimerkiksi vuosittaisella laskennalla.
 • Laskentaa käytetään lähtökohtana konkreettisille tavoitteille. Laskennan avulla voitte seurata kuinka tavoitteet saavutetaan.
 • Hiilijalanjäljen laskentaa käytetään myös pohjana ilmastokartalle, siihen suunnitellaan vuosittain tehtävät toimenpiteet päästöjen vähentämiselle. Hiilijalanjäljen laskenta tuo kilpailuetua markkinoilla
 • Yritykset suosivat yhteistyökumppaneiksi vastuullisia yrityksiä. Oletko jo huomannut, että monien tarjouspyyntöjen ja toimeksiantojen ehdoissa pyydetään tietoja hiilijalanjäljestä?
 • Sijoittajat ovat kiinnostuneita kasvihuonekaasupäästöistä. Monesti he haluavat sijoittaa vastuullisiin yrityksiin. Mikäli olette lisärahoituksen tarpeessa, on hyvä miettiä vastuullisuus näkökulmaa ennen kuin lähestytte sijoittajia.
 • Hiilijalanjäljen laskenta auttaa riskienhallinnassa. Kun tiedätte mistä päästöt tulevat, voitte myös ennakoida niistä syntyviä riskejä. Saatat huomata, että esimerkiksi jollakin materiaalilla tai pakkauksella on huomattavat päästöt ja vaihtamalla sen toiseen saatte päästöjä vähennettyä vuositasolla kiitettävästi. Tämä saattaa olla kustannustehokas tapa vähentää päästöjä.
 • Laskenta auttaa yritystäsi erottumaan joukosta. Suuri hyöty päästöjen laskemisella juuri nyt on se, että voitte olla edelläkävijä ja erottua joukosta vastuullisena yrityksenä.
 • Asiakkaat alkavat olemaan entistä ympäristötietoisempia ja suosivat vastuullisia yrityksiä. Kun viestitte kuluttajille selkeästi vastuullisuusasioista, vahvistatte yrityksen brändiä.

Paljonko hiilijalanjäljen
laskenta maksaa?

Laskennan vaiheet

 • Ensiksi pohditte yhdessä laskentaa tekevän henkilön kanssa, mitkä päästöt sisällytetään laskentaan. Otetaanko mukaan koko toiminta vai vain jokin tietty osa-alue liiketoiminnassa. Päätätte myös lasketaanko cradle to gate vai cradle to grave päästöt, jos kyse on esimerkiksi tietystä tuotteesta.
 • Laskija pyytää sinua myös keräämään yrityksen dataa kuten raportteja energiankulutuksesta, sähkö muodosta, raaka-aineiden ostoista, kuljetuksista, työmatkoista, jätemääristä ja ostetuista palveluista. Saat kattavan ohjeistuksen mitä tietoja tarvitaan.
 • Ensiksi pohditte yhdessä laskentaa tekevän henkilön kanssa, mitkä päästöt sisällytetään laskentaan. Otetaanko mukaan koko toiminta vai vain jokin tietty osa-alue liiketoiminnassa. Päätätte myös lasketaanko cradle to gate vai cradle to grave päästöt, jos kyse on esimerkiksi tietystä tuotteesta.
 • Laskija pyytää sinua myös keräämään yrityksen dataa kuten raportteja energiankulutuksesta, sähkö muodosta, raaka-aineiden ostoista, kuljetuksista, työmatkoista, jätemääristä ja ostetuista palveluista. Saat kattavan ohjeistuksen mitä tietoja tarvitaan.
 • Henkilö joka tekee laskennan kartoittaa oikeat päästökertoimet käyttämällä eri tietokantoja, sen jälkeen hän tekee laskennan. Riippuen mitä lasketaan ja kuinka suuri yrityksesi on tähän menee muutamasta päivästä useampaan viikkoon.
 • Kun laskenta on tehty voi alkaa miettiä jos on jotakin päästöjä, joita voi välttää sekä mitä päästöjä voi vähentää. Voitte pohtia miten laskennasta saatua tietoa voi hyödyntää toiminnassa kuten vastuullisuustiedotuksessa sekä markkinoinnissa.
 • Pohtikaa myös mikäli haluatte luoda oman hiilinielun kattamaan osaa päästöistä.

Lue lisää hiilijalanjäljestä